070 - 3 200 500 | ma t/m vr | 08.30 - 17.00 uur | OFFERTE AANVRAGEN
 

Zo wil de nieuwe coalitie de woningnood oplossen

Coalitie woningnood oplossen

Voor de nieuwe coalitie staat de aanpak van de woningnood voorop. Een groot deel van het coalitieakkoord is hieraan gewijd, met verschillende maatregelen om het aantal woningen te vergroten. Let op: dit akkoord bevat alleen de hoofdlijnen, details ontbreken.

Grote investeringen in woningen en infrastructuur

Jaarlijks moeten er 100 duizend woningen bijkomen. Hiervoor wordt per jaar 1 miljard euro uitgetrokken. Daarnaast wordt een half miljard geïnvesteerd in goede infrastructuur rond de nieuwe woningen. Er komen meer gebieden voor grootschalige woningbouw, vooral langs bestaande wegen en spoorlijnen.

Woningen voor lage- en middeninkomens

Van de nieuwbouwwoningen moet minstens 30 procent voor sociale huur bestemd zijn. Twee derde van de woningen moet betaalbaar zijn voor middeninkomens. Dit is nu lastig vanwege EU-regels over staatsteun. De vier regeringspartijen willen daarom in Brussel aandringen op versoepeling van deze regels.

Sneller bouwen

De nieuwbouw stuit momenteel op veel obstakels. De coalitie wil sneller bouwen mogelijk maken. Daarom komt er een belasting op ongebouwde grond met een woonfunctie. De opbrengsten worden gebruikt voor infrastructuur en de bouw van betaalbare woningen. Bij concurrentie om grond krijgen woningen voorrang boven windmolens.

Steun voor coöperatief wonen

De coalitie ziet veel heil in coöperatief wonen, waarbij bewoners een wooncoöperatie oprichten en samen aandeelhouder zijn. Dit kan leiden tot betaalbare woningen. Het coalitieakkoord stelt dat financiële en juridische belemmeringen voor coöperatief wonen moeten worden weggenomen.

Reacties

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, is blij met het coalitieakkoord, omdat het de noodzaak erkent om het woningtekort op te lossen. Ook WoningBouwers NL is positief, omdat het oplossen van het woningtekort als een grondwettelijke plicht en topprioriteit wordt gezien. Bouwend Nederland heeft gemengde gevoelens: hoewel ze de ambities mooi vinden, maken ze zich zorgen over de uitvoerbaarheid en financiering van de plannen. Ze vrezen ook dat veel duurzaamheidsmaatregelen worden teruggedraaid.

Zo wil de nieuwe coalitie de woningnood oplossen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Call Now Button